přihlášení

Reklamační řád

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
D.N.I. - EU, s.r.o. , U Zvonařky 448/16, Praha 2, 120 00 

Kupující je povinen bez zbytečného prodlení zkontrolovat dodané zboží a případně informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující má možnost využít lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží, a to v době 12 měsíců od převzetí zboží.

Kupující může reklamovat dodané zboží jednou z následujících možností:

Reklamace zboží bude vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději jeden měsíc od data reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Při uplatnění reklamace je nutné předložit stručný popis závady a oznámit, případně telefonicky nebo osobně, preferovaný způsob vyřízení reklamace (výměna reklamovaného zboží nebo vrácení peněz).

V případě oprávněné reklamace hradí prodejce náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci.

V případě neoprávněné reklamace nemá klient nárok na úhradu nákladů, spojených s reklamací.

Nárok na reklamaci zaniká v následujících případech: